Børn/Unge

Forudsætningerne for en terapeutisk samtale med et barn er anderledes end en tilsvarende samtale hos voksne. Ofte benytter jeg mig af kognitiv terapi til at udfolde barnets forståelse af egne vanskeligheder.

Jeg er ydermere uddannet legeterapaut og er i gang med en uddannelse i Theraplay, hvor kommunikationen finder sted gennem leg på symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapi præsenterer barnet sin indre verden, trauma og konflikter via leg. I denne form for terapi foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut.

Theraplay er en terapimetode, hvor forældre-barn relationen er i fokus. Forældrene eller en anden primær omsorgsperson samt barnet hjælpes via leg, til at danne bedre forudsætninger for tilknytning samt bedre relation. Denne form for terapi er særdeles velegnet til børn og forældre, hvor barnets adfærd udfordrer forældrene og deres relation til barnet. Terapien tilbydes med henblik på at forbygge yderligere fejludvikling hos barnet og i forældre-barn relationen.