Voksne

Jeg har uddannelse og erfaring indenfor Kognitiv Terapi og Psykodynamisk Terapi. I samtaler sætter jeg fokus på bl.a. at hjælpe klienten med at etablere kontakt med eget følelsesliv og aktivt arbejde med følelsesregulering.

Jeg arbejder ud fra Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP), som er en videnskabelig baseret terapiform, som bygger på såvel klassisk psykoanalyse som tilknytningsteori. I terapi arbejdes der med komplekse mønstre mellem ubevidste følelser, angst og forsvar. Teorien bygger på en antagelse om, at trauma og svære forhold i menneskers liv er dannet i de tidlige nære relationer, og udspiller sig nu i klientens hverdagsliv. De tidlige mønstre var hensigtsmæssige da de blev etableret i barndommen, men i en voksen kontekst kan de være særdeles uhensigtsmæssige og være kilden til manglende udfoldelse, høj angst og utilfredsstillende relationelle kompetencer. ISTDP har en brugbar forståelse for klientens angst såvel som de forsvarsmekanismer der udspiller sig.

Ydermere implementerer jeg Kognitiv Terapi i det terapeutiske arbejde efter behov. Kognitiv Terapi er en evidensbaseret terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer. Udgangspunktet er, at den måde vi tænker om os selv, vores muligheder og omgivelser påvirker vores følelser.

Børn/Unge

Forudsætningerne for en terapeutisk samtale med et barn er anderledes end en tilsvarende samtale hos voksne. Ofte benytter jeg mig af kognitiv terapi til at udfolde barnets forståelse af egne vanskeligheder.

Jeg er ydermere uddannet legeterapeaut, hvor kommunikationen mellem psykolog og barn finder sted gennem leg på symbolsk, sprogligt, kropsligt og motorisk plan. I legeterapi præsenterer barnet sin indre verden, trauma og konflikter via leg. I denne form for terapi foregår et intensivt samspil mellem barn og terapeut.

Jeg er i gang med Theraplay-uddannelsen. Theraplay er en terapimetode, hvor forældre-barn relationen er i fokus. Forældrene eller en anden primær omsorgsperson samt barnet hjælpes via leg, til at danne bedre forudsætninger for tilknytning samt bedre relation. Denne form for terapi er særdeles velegnet til børn og forældre, hvor barnets adfærd udfordrer forældrene og deres relation til barnet. Terapien tilbydes med henblik på at forbygge yderligere fejludvikling hos barnet og i forældre-barn relationen.